Kategorie
Prawo

Kim jest Adwokat kościelny

Kim jest Adwokat kościelny

Prawnik kościelny, który jest biegłym specjalistą w prawie kanonicznym. Udziela porad prawnych, sporządza dokumentację oraz reprezentuje przed sądem kościelnym. Najczęściej kojarzony jest z błędnym ale popularnym terminem „rozwód kościelny”.

Adwokat kościelny nie musi być osobą duchowną. Często jest to osoba świecka, która kończyła odpowiednie studia – przede wszystkim musi posiadać dyplom ukończenia Wydziału Prawa Kanonicznego.

Jest po to aby pomóc Ci postępować zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego.

Adwokat kościelny może być wpisany na listę adwokatów przy danym sądzie diecezjalnym lub też może mieć możliwość występowania jako tzw. adwokat ad causam, tj. jako adwokat powoływany do konkretnej sprawy. Może też występować w różnych sprawach – bez znaczenia, do którego z trybunałów w Polsce zostały skierowane.

Adwokat kościelny jest biegłym z zakresu prawa kanonicznego oraz w naukach teologicznych. Odpowiednio pogłębiona wiedza z tego zakresu umożliwia mu nieść rzetelną pomoc prawną wiernym potrzebującym usług adwokata kościelnego.

Z racji, że niektóre sprawy z którymi przychodzą wierni, mogą wykraczać poza kwestie kanoniczne, adwokat kościelny powinien znać również regulacje różnych gałęzi prawa państwowego.

Adwokat kościelny po ukończeniu specjalistycznych studiów uzyskuje oficjalną zgodę na prowadzenia praktyki od diecezjalnego biskupa. Dla Ordynariusza znaczenie ma nie tylko ukończenie studiów ale też nieskazitelna opinia kandydata.

Zakres usług świadczonych przez adwokata kościelnego

Sprawy małżeńskie

Do podstawowych usług, które świadczy adwokat kościelny należy doradztwo z zakresu prawa kanonicznego. Bardzo często w zakresie usług adwokata kościelnego są sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (popularne nazwy to również unieważnienie małżeństwa kościelnego; unieważnienie ślubu kościelnego). Wielu ludzi mylnie nazywa ten proces określeniem „unieważnienie małżeństwa kościelnego”. Nazwa ta jest dalece myląca (podobnie jak w błędnie określanych terminach typu: „anulowanie sakramentu małżeństwa”; „rozwód kościelny”), gdyż sugeruje, że małżeństwo to było w jakimś swoim momencie ważne.

Adwokat kościelny jako biegły z zakresu prawa kanonicznego świadczy pomoc prawną na każdym z etapów w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jeśli współmałżonkowie są przekonani, że małżeństwo kościelne, które zawarli, nie może być w świetle prawa kościelnego uznane za ważne – wnioskują o zbadanie sprawy przez Sąd Kościelny. W wyniku orzeczenia przez Sąd Biskupi może nastąpić stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Do usług świadczonych przez adwokata kościelnego należą między innymi:

 • przygotowanie skargi powodowej skierowanej do trybunału kościelnego
 • dobór świadków powoływanych przez strony
 • skonstruowanie odpowiedzi na skargę powodową
 • redagowanie pism procesowych
 • dobór dowodów i przedstawienia obrony
 • sporządzania wniosków procesowych
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
 • złożenie apelacji do sądu kościelnego drugiej instancji

 

Adwokat kościelny służy swoją pomocą na każdym etapie procesów. Pomaga w wyborze świadków, przygotowuje propozycje pytań do przesłuchania. Może być też obecny podczas przesłuchania stron i świadków w procesie małżeńskim.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy dotyczące szerokiej problematyki w kierunku stwierdzenia nieważności małżeństwa w procesach kościelnych.

Należy pamiętać i jako Kancelaria Prawa Kanonicznego zawsze to podkreślamy, że w Kościele nie ma rozwodów a sama nazwa „rozwód kościelny” jest jedynie skrótem myślowym. Procesy przed sądami kościelnymi mogą stwierdzić nieważność małżeństwa a nie unieważnienie małżeństwa. Sam fakt unieważnienia stwierdza, że małżeństwo było kiedyś ważne. Dlatego też sformułowanie „rozwód kościelny” mimo swojej dużej popularności jest z punktu prawa kanonicznego niepoprawne. Prawo kanoniczne wyraźnie formułuje tutaj nazwę „orzeczenie nieważności małżeństwa” a sam proces toczy się o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

W naszej kancelarii kanonicznej oferujemy kompleksowe wsparcie w każdych, nawet bardzo skomplikowanych sytuacjach małżeńskich. Adwokat kościelny zapewnia kompleksową obsługę prawną m. in. w takich przypadkach jak:

 • zmuszenie do zawarcia ślubu przez jednego ze współmałżonków
 • zawarcie związku z osobą nieletnią
 • przeszkoda pokrewieństwa
 • małżonkobójstwo
 • choroba psychiczna współmałżonka.

 

Prawo kanoniczne nie nakłada obowiązku uczestniczenia adwokata kościelnego w każdym procesie kościelnym. Natomiast wierni mają możliwość skorzystania z doświadczenia oraz wiedzy profesjonalnego pełnomocnika, który może reprezentować wiernych w sądach kościelnych.

Adwokat kościelny może zredagować skargę powodową o wszczęcie procesu o unieważnienie ślubu kościelnego lub też wystąpić przed trybunałami kościelnymi. Wszystkie tego typu działania wymagają aby kancelaria prawa kanonicznego zatrudniała biegłych i posiadających rozległą wiedzę w zakresie prawa kanonicznego. Dlatego adwokat kościelny jest osobą do tego przygotowaną kompleksowo. Porusza się biegle w przepisach prawa kanonicznego.

W naszej kancelarii prawa kanonicznego prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Adwokat kościelny reprezentuje klientów starając się zapewnić prawną opiekę wg indywidualnych potrzeb zarówno osób świeckich jak i duchownych.

Kancelaria Kanoniczna świadczy kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji i asystencji prawnej przed instytucjami kościelnymi. Specjalizacją Kancelarii są sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa rozpatrywane przez trybunały biskupie.

Inne obszary praktyki Kancelarii Prawa Kanonicznego

Poza procesem o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego Kancelaria Kanoniczna zapewnia kompleksową pomoc prawną między innymi w następujących sprawach:

 • Proces o uzyskanie dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego (Przywilej Piotrowy)
 • Postępowanie w sprawie skorzystania z Przywileju Wiary (Przywilej Pawłowy)
 • Kanoniczny proces karny (w szczególności sprawy o nadużycia seksualne przez duchownych wobec małoletnich i bezbronnych)
 • Sprawy o orzeczenie nieważności święceń
 • Postępowanie w sprawie dyspensy od celibatu
 • Postępowania administracyjne (np. odmowa udzielenia chrztu dziecku; odmowa dopuszczenia dziecka do I Komunii; odmowa udzielenia sakramentu bierzmowania; niedopuszczenie do funkcji chrzestnego, et cetera).

 

Adwokaci kościelni oferują swoje usługi zarówno osobom świeckim jak i duchownym. Zapewniają obsługę prawną parafiom, diecezjom, zakonom i wielu innym podmiotom kościelnym. Prowadzą m in sprawy:

 • reprezentowanie podmiotów kościelnych w sporach z osobami prywatnymi oraz organami państwowymi
 • obrotem nieruchomości kościelnych
 • przygotowywanie różnych dokumentów o charakterze prawnym
 • sprawy majątkowe
 • prawo gospodarcze związane z majątkiem kościelnym
 • pracujemy zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych

 

Nasza Kancelaria Prawa Kanonicznego stawia na doświadczenie zawodowe, kompetencje, indywidualne podejście, uczciwość oraz zapewnia dyskrecję i bezpieczeństwo związane z przestrzeganiem prawa związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

cancellariacanonica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *