Kategorie
Prawo

Czy adwokat kościelny może pomóc mi unieważnić małżeństwo

Czy adwokat kościelny może pomóc mi unieważnić małżeństwo?

 

Jedną z powszechnych podstaw do unieważnienia jest sytuacja, w której jedno z małżonków nie miało swobody zawarcia małżeństwa w momencie ślubu. Może to wynikać z wcześniejszego małżeństwa, które nie zostało prawidłowo rozwiązane, lub z faktu, że jedno z małżonków było niepełnoletnie lub w inny sposób niezdolne do wyrażenia zgody prawnej

Inną częstą podstawą do unieważnienia jest sytuacja, gdy małżeństwo nie zostało skonsumowane. Aby unieważnienie zostało przyznane na tej podstawie, należy wykazać, że jeden lub oboje małżonkowie byli fizycznie niezdolny do skonsumowania małżeństwa, lub że jedno z małżonków odmówiło skonsumowania małżeństwa bez uzasadnionej przyczyny

Adwokat kościelny pomoże w sprawie

Małżeństwo może również zostać unieważnione, jeśli zostanie wykazane, że jeden z małżonków zawarł je pod przymusem, w wyniku oszustwa lub wprowadzenia w błąd. Na przykład, jeśli jeden z małżonków zawarł związek małżeński z drugim małżonkiem pod wpływem fałszywego przekonania, że małżeństwo zaowocuje obywatelstwem lub innymi korzyściami, unieważnienie może zostać przyznane

Jeśli zastanawiasz się nad unieważnieniem swojego małżeństwa, ważne jest, abyś porozmawiał z doświadczonym adwokatem, który pomoże Ci zrozumieć, jakie są podstawy unieważnienia i czy mają one zastosowanie w Twojej sytuacji. Adwokaci Kancelarii Canon Law Office mogą pomóc w przeprowadzeniu procesu unieważnienia i upewnić się, że twoje prawa są chronione. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację

Istnieje kilka powodów, dla których małżeństwo kościelne może zostać unieważnione, w tym:

– Jeśli jedno lub oboje partnerów nie było wolne do zawarcia małżeństwa w momencie ślubu

– Jeśli jedno lub oboje partnerów nie miało ukończonych 18 lat w momencie ślubu

– Jeśli jedno lub oboje partnerów było już w związku małżeńskim w momencie ślubu

– Jeśli małżeństwo nie zostało skonsumowane (tzn. jeśli para nie odbyła stosunku płciowego)

– Jeśli małżeństwo było wymuszone lub wymuszone

– Jeśli któreś z partnerów zostało uznane za winne popełnienia określonych przestępstw, takich jak bigamia lub morderstwo

– Jeśli u któregoś z partnerów zdiagnozowano poważną chorobę psychiczną

– Jeśli któryś z partnerów w momencie ślubu stosował przemoc fizyczną lub był uzależniony od narkotyków lub alkoholu

– Jeśli małżeństwo nie zostało zawarte zgodnie z zasadami i przepisami Kościoła katolickiego (np. jeśli jedno lub oboje partnerów nie jest katolikiem lub jeśli ceremonia ślubna nie odbyła się w kościele katolickim)

– Jeśli któryś z partnerów w międzyczasie się rozwiódł (jeśli rozwód został orzeczony przez sąd cywilny, nie musi to oznaczać, że małżeństwo zostanie unieważnione przez Kościół)

Zgłoś się do adwokata kościelnego

Jeśli uważasz, że twoje małżeństwo mogło zostać unieważnione, powinieneś skontaktować się z miejscową diecezją lub biurem parafialnym, aby porozmawiać z kimś o twoim przypadku. Biuro Prawa Kanonicznego może również zapewnić pomoc i wskazówki w trakcie całego procesu.

Jeśli zastanawiasz się nad unieważnieniem swojego małżeństwa, być może zastanawiasz się, czy możesz zatrudnić adwokata kościelnego, który pomoże ci w tej sprawie. Odpowiedź brzmi: tak, adwokat kościelny specjalizujący się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z pewnością może ci pomóc.

Istnieje wiele różnych aspektów sprawy o unieważnienie małżeństwa, w których może pomóc adwokat kościelny. Na przykład, może on pomóc w zebraniu dowodów i przygotowaniu mocnej argumentacji, dlaczego małżeństwo powinno zostać unieważnione. Może on również reprezentować Cię w sądzie i bronić Cię w Twoim imieniu.

Jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem adwokata kościelnego do pomocy w sprawie o unieważnienie małżeństwa, pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z lokalnym kościołem lub diecezją i poproszenie o skierowanie. Po znalezieniu adwokat kościelny, z którym czujesz się komfortowo pracować, można następnie omówić swoją sprawę i zdecydować, czy jest on odpowiednią osobą, aby pomóc.

Prawnik specjalizujący się w prawie kościelnym może być w stanie pomóc w sprawie o unieważnienie małżeństwa

Prawnicy specjalizujący się w prawie kościelnym mogą dostarczyć wskazówek na temat specyficznych wymogów i procedur związanych z ubieganiem się o unieważnienie małżeństwa w Kościele katolickim. Mogą również reprezentować Cię w procesie odwoławczym, który może okazać się konieczny.

Osoby, które rozważają złożenie wniosku o unieważnienie małżeństwa, powinny skonsultować się z adwokatem kościelnym, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach i możliwościach.

Jeśli starasz się o unieważnienie małżeństwa przez Kościół katolicki, być może zastanawiasz się, czy musisz zatrudnić adwokata kościelnego. Chociaż nie ma takiego obowiązku, współpraca z nim może pomóc w zapewnieniu właściwego i skutecznego prowadzenia sprawy.

Adwokat kościelny, znany również jako prawnik kanonik, to osoba specjalizująca się w prawie Kościoła katolickiego. Może on udzielić cennych wskazówek i pomocy w trakcie całego procesu unieważnienia.

Jeśli zastanawiasz się nad zatrudnieniem adwokata kościelnego, pamiętaj, aby zapytać o jego doświadczenie w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Należy również zapytać o ich honoraria, aby móc odpowiednio zaplanować budżet.

Tak, adwokat kościelny z Cancellaria Canonica cancellariacanonica.pl może pomóc w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ten rodzaj prawnika jest specjalnie przeszkolony w zakresie prawa kościelnego i może zapewnić ci doradztwo i reprezentację w trakcie całego procesu. Jeśli rozważasz unieważnienie, ważne jest, abyś poszukał wykwalifikowanego prawnika kościelnego, który pomoże ci zrozumieć twoje prawa i opcje.

Kategorie
Prawo

Rozwód cywilny – najważniejsze informacje

Rozwód cywilny

W dzisiejszych czasach zauważa się znaczący wzrost małżeństw, które podejmują decyzję o rozwodzie. Rozwód jest ostateczną formą rozejścia się ludzi. Natomiast czasami bywają takie sytuacje, które powodują, że rozwód cywilny jest nieunikniony. Należy również zaznaczyć, że orzeczenia rozwodu mogą następować w drodze orzeczenia o winie jednego z małżonków, jak również bez orzekania o winie. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie niezwykle ważną role gra także podział władzy rodzicielskiej. Do złożenia pozwu rozwodowego właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Pozew składa się do sądu okręgowego. Powoda, czyli osoby, która taki pozew wnosi. Podczas spraw rozwodowych warto skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu prawa rodzinnego. Według statystyk najwięcej małżeństw się rozpada w przypadku, gdy następuje rozkład pożycia małżeńskiego. Do rozkładu pożycia przyczynia się wiele kluczowych kwestii, a można do nich zaliczyć między innymi: brak bliskości, bądź też zdradę jednego z małżonków. Podczas rozwodów niezbędne jest także zrobienie przesłuchania stron, które przeprowadza sąd okręgowy. Jeżeli nastąpił rozwód z orzekaniem o winie to osoba winna rozkładu małżeństwa jest zobowiązania do ponoszenia kosztów utrzymania drugiego małżonka. Aby wnieść pozew o rozwód niezbędne jest również posiadanie akt małżeństwa. Rozwód może nastąpić, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Podczas rozwodu cywilnego składa się pozew rozwodowy. W przypadku pozwu o rozwód niezbędne jest także w niektórych przypadkach dostarczenie dodatkowych dokumentów, tj. rachunki, czy obdukcja. Oczywiście obywa się w zależności o konkretnego przypadku. W szczególności, jeżeli chcemy uznać jednego z małżonków winnego rozkładu pożycia. Ślub bierze się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który posiada odpowiednie do tego kompetencje w sprawach cywilnych. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego następuje, gdy małżonków nie łączy już żadna więź emocjonalna. Osoba, która nie zgadza się z werdyktem sądu okręgowego ma prawo do złożenia apelacji. I sąd apelacyjny jest do tego odpowiednią instytucją. Trzeba również powiedzieć, że winę rozkładu pożycia należy w odpowiedni sposób udokumentować. W związku z tym można tutaj zaliczyć przede wszystkim zeznania świadków, korespondencję, czy też nagrania. Rozwiązanie małżeństwa jest kwestią niepodważalną oraz nieodwołalną. Wobec tego, jeżeli sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o zakończeniu małżeństwa to do takiego małżeństwa nie można już powrócić.

Orzeczenia rozwodu

Podczas rozwodu cywilnego składa się pozew rozwodowy. W przypadku pozwu o rozwód niezbędne jest także w niektórych przypadkach dostarczenie dodatkowych dokumentów, tj. rachunki, czy obdukcja. Oczywiście obywa się w zależności o konkretnego przypadku. W szczególności, jeżeli chcemy uznać jednego z małżonków winnego rozkładu pożycia. Ślub bierze się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który posiada odpowiednie do tego kompetencje w sprawach cywilnych. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego następuje, gdy małżonków nie łączy już żadna więź emocjonalna. Osoba, która nie zgadza się z werdyktem sądu okręgowego ma prawo do złożenia apelacji. I sąd apelacyjny jest do tego odpowiednią instytucją. Trzeba również powiedzieć, że winę rozkładu pożycia należy w odpowiedni sposób udokumentować. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie niezwykle ważną role gra także podział władzy rodzicielskiej. Do złożenia pozwu rozwodowego właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Pozew składa się do sądu okręgowego. Powoda, czyli osoby, która taki pozew wnosi. Podczas spraw rozwodowych warto skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu prawa rodzinnego. Według statystyk najwięcej małżeństw się rozpada w przypadku, gdy następuje rozkład pożycia małżeńskiego. Do rozkładu pożycia przyczynia się wiele kluczowych kwestii, a można do nich zaliczyć między innymi: brak bliskości, bądź też zdradę jednego z małżonków. Podczas rozwodów niezbędne jest także zrobienie przesłuchania stron, które przeprowadza sąd okręgowy. Jeżeli nastąpił rozwód z orzekaniem o winie to osoba winna rozkładu małżeństwa jest zobowiązania do ponoszenia kosztów utrzymania drugiego małżonka. W dzisiejszych czasach zauważa się znaczący wzrost małżeństw, które podejmują decyzję o rozwodzie. Rozwód jest ostateczną formą rozejścia się ludzi. Natomiast czasami bywają takie sytuacje, które powodują, że rozwód cywilny jest nieunikniony. Należy również zaznaczyć, że orzeczenia rozwodu mogą następować w drodze orzeczenia o winie jednego z małżonków, jak również bez orzekania o winie.

Regulacje z zakresu władzy rodzicielskiej

Podczas rozwodu, gdy w małżeństwie były dzieci, sąd może orzec ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego z rodziców. W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej chodzi przede wszystkim o to, że dziecko na stałe mieszka z jednym z rodziców, a drugi rodzic ma prawo swoje dziecko widywać zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni. Z kolei w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej chodzi o to, że jednemu z rodziców całkowicie zabrania się kontaktów z dzieckiem. Oczywiście, aby doszło do pozbawienia władzy rodzicielskiej to muszą zostać spełnione wiele kluczowych czynników, do których należy zaliczyć między innymi: trwałe nieinteresowanie się dzieckiem, bicie dziecka, bądź znęcanie się psychiczne nad dzieckiem. Do złożenia pozwu rozwodowego właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Pozew składa się do sądu okręgowego. Powoda, czyli osoby, która taki pozew wnosi. Podczas spraw rozwodowych warto skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu prawa rodzinnego. Według statystyk najwięcej małżeństw się rozpada w przypadku, gdy następuje rozkład pożycia małżeńskiego. Do rozkładu pożycia przyczynia się wiele kluczowych kwestii, a można do nich zaliczyć między innymi: brak bliskości, bądź też zdradę jednego z małżonków. Podczas rozwodów niezbędne jest także zrobienie przesłuchania stron, które przeprowadza sąd okręgowy. Jeżeli nastąpił rozwód z orzekaniem o winie to osoba winna rozkładu małżeństwa jest zobowiązania do ponoszenia kosztów utrzymania drugiego małżonka. Należy również zaznaczyć, że orzeczenia rozwodu mogą następować w drodze orzeczenia o winie jednego z małżonków, jak również bez orzekania o winie. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie niezwykle ważną role gra także podział władzy rodzicielskiej. Do złożenia pozwu rozwodowego właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Pozew składa się do sądu okręgowego. Powoda, czyli osoby, która taki pozew wnosi. Podczas spraw rozwodowych warto skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu prawa rodzinnego. Według statystyk najwięcej małżeństw się rozpada w przypadku, gdy następuje rozkład pożycia małżeńskiego. Do rozkładu pożycia przyczynia się wiele kluczowych kwestii, a można do nich zaliczyć między innymi: brak bliskości, bądź też zdradę jednego z małżonków. Trzeba również powiedzieć, że winę rozkładu pożycia należy w odpowiedni sposób udokumentować. W związku z tym można tutaj zaliczyć przede wszystkim zeznania świadków, korespondencję, czy też nagrania. Rozwiązanie małżeństwa jest kwestią niepodważalną oraz nieodwołalną. Więcej informacji z zakresu rozwodu cywilnego możecie się Państwo dowiedzieć na stronie internetowej rozwodnaspokojnie.pl

Kategorie
Prawo

Kim jest Adwokat kościelny

Kim jest Adwokat kościelny

Prawnik kościelny, który jest biegłym specjalistą w prawie kanonicznym. Udziela porad prawnych, sporządza dokumentację oraz reprezentuje przed sądem kościelnym. Najczęściej kojarzony jest z błędnym ale popularnym terminem „rozwód kościelny”.

Adwokat kościelny nie musi być osobą duchowną. Często jest to osoba świecka, która kończyła odpowiednie studia – przede wszystkim musi posiadać dyplom ukończenia Wydziału Prawa Kanonicznego.

Jest po to aby pomóc Ci postępować zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego.

Adwokat kościelny może być wpisany na listę adwokatów przy danym sądzie diecezjalnym lub też może mieć możliwość występowania jako tzw. adwokat ad causam, tj. jako adwokat powoływany do konkretnej sprawy. Może też występować w różnych sprawach – bez znaczenia, do którego z trybunałów w Polsce zostały skierowane.

Adwokat kościelny jest biegłym z zakresu prawa kanonicznego oraz w naukach teologicznych. Odpowiednio pogłębiona wiedza z tego zakresu umożliwia mu nieść rzetelną pomoc prawną wiernym potrzebującym usług adwokata kościelnego.

Z racji, że niektóre sprawy z którymi przychodzą wierni, mogą wykraczać poza kwestie kanoniczne, adwokat kościelny powinien znać również regulacje różnych gałęzi prawa państwowego.

Adwokat kościelny po ukończeniu specjalistycznych studiów uzyskuje oficjalną zgodę na prowadzenia praktyki od diecezjalnego biskupa. Dla Ordynariusza znaczenie ma nie tylko ukończenie studiów ale też nieskazitelna opinia kandydata.

Zakres usług świadczonych przez adwokata kościelnego

Sprawy małżeńskie

Do podstawowych usług, które świadczy adwokat kościelny należy doradztwo z zakresu prawa kanonicznego. Bardzo często w zakresie usług adwokata kościelnego są sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (popularne nazwy to również unieważnienie małżeństwa kościelnego; unieważnienie ślubu kościelnego). Wielu ludzi mylnie nazywa ten proces określeniem „unieważnienie małżeństwa kościelnego”. Nazwa ta jest dalece myląca (podobnie jak w błędnie określanych terminach typu: „anulowanie sakramentu małżeństwa”; „rozwód kościelny”), gdyż sugeruje, że małżeństwo to było w jakimś swoim momencie ważne.

Adwokat kościelny jako biegły z zakresu prawa kanonicznego świadczy pomoc prawną na każdym z etapów w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jeśli współmałżonkowie są przekonani, że małżeństwo kościelne, które zawarli, nie może być w świetle prawa kościelnego uznane za ważne – wnioskują o zbadanie sprawy przez Sąd Kościelny. W wyniku orzeczenia przez Sąd Biskupi może nastąpić stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Do usług świadczonych przez adwokata kościelnego należą między innymi:

 • przygotowanie skargi powodowej skierowanej do trybunału kościelnego
 • dobór świadków powoływanych przez strony
 • skonstruowanie odpowiedzi na skargę powodową
 • redagowanie pism procesowych
 • dobór dowodów i przedstawienia obrony
 • sporządzania wniosków procesowych
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
 • złożenie apelacji do sądu kościelnego drugiej instancji

 

Adwokat kościelny służy swoją pomocą na każdym etapie procesów. Pomaga w wyborze świadków, przygotowuje propozycje pytań do przesłuchania. Może być też obecny podczas przesłuchania stron i świadków w procesie małżeńskim.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy dotyczące szerokiej problematyki w kierunku stwierdzenia nieważności małżeństwa w procesach kościelnych.

Należy pamiętać i jako Kancelaria Prawa Kanonicznego zawsze to podkreślamy, że w Kościele nie ma rozwodów a sama nazwa „rozwód kościelny” jest jedynie skrótem myślowym. Procesy przed sądami kościelnymi mogą stwierdzić nieważność małżeństwa a nie unieważnienie małżeństwa. Sam fakt unieważnienia stwierdza, że małżeństwo było kiedyś ważne. Dlatego też sformułowanie „rozwód kościelny” mimo swojej dużej popularności jest z punktu prawa kanonicznego niepoprawne. Prawo kanoniczne wyraźnie formułuje tutaj nazwę „orzeczenie nieważności małżeństwa” a sam proces toczy się o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

W naszej kancelarii kanonicznej oferujemy kompleksowe wsparcie w każdych, nawet bardzo skomplikowanych sytuacjach małżeńskich. Adwokat kościelny zapewnia kompleksową obsługę prawną m. in. w takich przypadkach jak:

 • zmuszenie do zawarcia ślubu przez jednego ze współmałżonków
 • zawarcie związku z osobą nieletnią
 • przeszkoda pokrewieństwa
 • małżonkobójstwo
 • choroba psychiczna współmałżonka.

 

Prawo kanoniczne nie nakłada obowiązku uczestniczenia adwokata kościelnego w każdym procesie kościelnym. Natomiast wierni mają możliwość skorzystania z doświadczenia oraz wiedzy profesjonalnego pełnomocnika, który może reprezentować wiernych w sądach kościelnych.

Adwokat kościelny może zredagować skargę powodową o wszczęcie procesu o unieważnienie ślubu kościelnego lub też wystąpić przed trybunałami kościelnymi. Wszystkie tego typu działania wymagają aby kancelaria prawa kanonicznego zatrudniała biegłych i posiadających rozległą wiedzę w zakresie prawa kanonicznego. Dlatego adwokat kościelny jest osobą do tego przygotowaną kompleksowo. Porusza się biegle w przepisach prawa kanonicznego.

W naszej kancelarii prawa kanonicznego prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Adwokat kościelny reprezentuje klientów starając się zapewnić prawną opiekę wg indywidualnych potrzeb zarówno osób świeckich jak i duchownych.

Kancelaria Kanoniczna świadczy kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji i asystencji prawnej przed instytucjami kościelnymi. Specjalizacją Kancelarii są sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa rozpatrywane przez trybunały biskupie.

Inne obszary praktyki Kancelarii Prawa Kanonicznego

Poza procesem o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego Kancelaria Kanoniczna zapewnia kompleksową pomoc prawną między innymi w następujących sprawach:

 • Proces o uzyskanie dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego (Przywilej Piotrowy)
 • Postępowanie w sprawie skorzystania z Przywileju Wiary (Przywilej Pawłowy)
 • Kanoniczny proces karny (w szczególności sprawy o nadużycia seksualne przez duchownych wobec małoletnich i bezbronnych)
 • Sprawy o orzeczenie nieważności święceń
 • Postępowanie w sprawie dyspensy od celibatu
 • Postępowania administracyjne (np. odmowa udzielenia chrztu dziecku; odmowa dopuszczenia dziecka do I Komunii; odmowa udzielenia sakramentu bierzmowania; niedopuszczenie do funkcji chrzestnego, et cetera).

 

Adwokaci kościelni oferują swoje usługi zarówno osobom świeckim jak i duchownym. Zapewniają obsługę prawną parafiom, diecezjom, zakonom i wielu innym podmiotom kościelnym. Prowadzą m in sprawy:

 • reprezentowanie podmiotów kościelnych w sporach z osobami prywatnymi oraz organami państwowymi
 • obrotem nieruchomości kościelnych
 • przygotowywanie różnych dokumentów o charakterze prawnym
 • sprawy majątkowe
 • prawo gospodarcze związane z majątkiem kościelnym
 • pracujemy zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych

 

Nasza Kancelaria Prawa Kanonicznego stawia na doświadczenie zawodowe, kompetencje, indywidualne podejście, uczciwość oraz zapewnia dyskrecję i bezpieczeństwo związane z przestrzeganiem prawa związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

cancellariacanonica.pl